Porady

Alimenty na małżonka

podpisywanie dokumentów rozwodowych

Art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

“§1 Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§2 Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 

§3 Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.“

dokumenty rozwodowe

Postawa prawna obowiązku alimentacyjnego

Zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyróżniamy dwa typy obowiązku alimentacyjnego: tzw. zwykły oraz tzw. rozszerzony.

Obowiązek alimentacyjny zwykły może być orzeczony przez Sąd w każdym możliwym wariancie wyroku rozwodowego – zarówno wtedy, gdy Sąd nie orzeka o winie, gdy wina ciąży na obu stronach, lub wtedy, gdy wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jeden małżonek. W przypadku rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego, sąd może orzec o alimentach tylko w jednym wypadku, tj. na rzecz małżonka niewinnego od małżonka wyłącznie winnego za rozpad małżeństwa.

Zakres obowiązku alimentacyjnego w zależności od jego typu jest zróżnicowany:

  1. Zwykły – może być podstawą żądania dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego, 
  2. Rozszerzony – wymaga, aby małżonek wyłącznie winny przyczyniał się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

Należy pamiętać, że w przypadku zasądzenia alimentów na byłego małżonka (zarówno w typie zwykłym i rozszerzonym) w sprawie rozwodowej, jak i po orzeczeniu rozwodu, istnieje możliwość zmiany orzeczenia. Tym samym, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego przyznano alimenty rozwiedzionemu małżonkowi, ulegnie zmianie, wymaga to skorygowania orzeczenia lub umowy. 

W sytuacji spornej, dotyczącej alimentów na byłego partnera, warto zasięgnąć porady w kancelarii adwokackiej. Swoją pomocą służy doświadczony adwokat (Gdańsk i okolice), który zajmuje się nie tylko prawem rodzinnym, ale także jako adwokat Gdańsk sprawy karne pomoże we wszelkiego rodzaju postępowaniach i rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tego typu spraw. 

Comments

comments

You Might Also Like