Porady

Czym są studia executive MBA?

grupa studentów

Jesteś menadżerem z kilkuletnim doświadczeniem i chcesz poszerzyć swoje kompetencje? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, to studia Executive MBA są właśnie dla Ciebie! Programy studiów tego kierunku kładą nacisk na praktyczne umiejętności w zakresie biznesu, a absolwenci, zdobywszy nowe kwalifikacje, mogą dzięki temu awansować na stanowiska wyższego szczebla. Korzyści jest jednak o wiele więcej! Zainteresowany? 

Executive MBA – co to za kierunek?

Studia EMBA, czyli Executive Master of Business Administration, to oferta kształcenia skierowana do osób, które od co najmniej 5 lat pracują na stanowisku menedżerskim i chcą rozwinąć swoje umiejętności. Co ważne, są to studia podyplomowe, przewidziane więc wyłącznie dla osób z wykształceniem wyższym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA często otwiera wiele zamkniętych dotychczas drzwi na ścieżce zawodowej absolwentów, a korzyści płynących już z samego uczestnictwa w zajęciach na tym kierunku jest więcej, niż można się tego spodziewać. 

Czym studia EMBA różnią się od studiów MBA?

Wbrew pozorom EMBA to nie to samo co MBA, bowiem różnica tkwi właśnie w tej jednej literce skrótu, pochodzącej od słowa executive. Executive Master of Business Administration w wolnym tłumaczeniu możemy określić jako mistrza zarządzania biznesem na wyższym szczeblu, podczas gdy Master of Business Administration jest określeniem na mistrza zarządzania biznesem niższego szczebla. Przyjrzyjmy się dokładnie, na czym dokładnie polegają różnice między jednym a drugim kierunkiem kształcenia. 

Studia MBA

Studia MBA podjąć może osoba z wykształceniem wyższym, tj. z dyplomem licencjata, magistra bądź inżyniera, dowolnego kierunku. Drugim wymogiem jest co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim, a więc stosunkowo krótkim. 

Programy studiów MBA obejmują zarówno kształcenie teoretyczne, jak i praktyczne, z naciskiem na to drugie. Z racji jednak na uczestnictwo absolwentów studiów z różnych dziedzin teoria jest równie ważna, zwłaszcza na początku studiów, kiedy studenci zapoznają się m.in. z podstawami ekonomii i zarządzania. 

Zajęcia prowadzone są zaocznie, czyli w weekendy. Niektóre szkoły biznesu oferują także możliwość uczestnictwa w zajęciach on-line. Studia MBA trwają 4 semestry, jednak na niektórych uczelniach studenci mogą ubiegać się o realizację programu w trybie przyspieszonym, trwającym tylko 2 semestry. 

Studenci mają możliwość studiowania w języku polskim lub języku angielskim. Nauka w języku ojczystym jest z pewnością dużo prostsza, naszym zdaniem jednak warto rozważyć tę drugą opcję. Kształcenie w języku angielskim z pewnością poprawi Twoje umiejętności lingwistyczne, dzięki czemu terminologia biznesowa nie będzie stanowić problemu przy okazji współpracy z firmami zagranicznymi, bądź też w przypadku ubiegania się o stanowisko za granicą. 

Warunkiem ukończenia studiów z wynikiem pozytywnym jest przygotowanie wspólnego projektu przez studentów i obronienie go przed komisją. Absolwenci zyskują nie tylko tytuł na papierze, ale przede wszystkim cenną wiedzę i umiejętności, które pomagają w odnoszeniu sukcesów zawodowych.

wykładowca ekonomii

Studia EMBA

Pierwszym warunkiem, jaki musi spełnić kandydat aplikujący na kierunek Executive MBA jest dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu ekonomii – jest to pierwsza znacząca różnica w odniesieniu do studiów MBA. Kolejnym warunkiem jest co najmniej pięcioletnie (a nie dwuletnie) doświadczenie na stanowisku kierowniczym tudzież menedżerskim.

Charakterystyczne dla studiów Executive MBA jest praktyczne podejście do kształcenia, w dużo większym stopniu niż w przypadku MBA. Programy Executive MBA nie oferują zajęć stricte teoretycznych, bazują wyłącznie na praktycznej formie zajęć, a więc różnego rodzaju grach zespołowych, dyskusjach, symulacjach i rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu i naukowców, jednak zdobywanie merytorycznej wiedzy i umiejętności twardych to nie wszystko. Studenci ćwiczą także rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak: kreatywność, asertywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy oraz odporność na stres. 

Podobnie jak na studiach MBA studenci odbywają kształcenie w trybie weekendowym przez 4 semestry. Dodatkowym atutem studiów Executive MBA są wyjazdy do uczelni partnerskich za granicą, dzięki czemu studenci mają możliwość wymiany doświadczeń z innymi oraz zapoznania się z odmiennym otoczeniem, co rzecz jasna pozytywnie wpływa na edukację. 

Aby ukończyć studia Executive MBA, student musi samodzielnie opracować projekt i obronić go przed komisją. Dyplom świadczy o zdobyciu wielu umiejętności praktycznych z zakresu biznesu, wśród których wyróżnia się: opracowywanie strategii, szybkie i efektywne podejmowanie decyzji, reagowanie na zmiany w otoczeniu oraz planowanie.

zespół biznesowy

Dla kogo są studia Executive MBA?

Executive MBA to studia dla osób, które po pierwsze – zdobyły tytuł magistra z zakresu ekonomii, a po drugie – od minimum pięciu lat pracują na stanowisku kierowniczym. Z formalnych warunków to w zasadzie tyle, reszta zależy od osobistych motywacji.

Studia Executive MBA to idealna opcja dla osób, które chcą pchnąć swoją karierę zawodową do przodu, stawiają na rozwój osobisty i chcą podnieść swoje kwalifikacje menedżerskie. Programy Executive MBA bazują na praktyce, jeśli więc chciałbyś się dokształcić z zakresu teorii, lepszym wyborem będą dla Ciebie studia MBA.

Program Executive MBA oferuje zajęcia, na których rozwiniesz zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie. Nauczysz się zarządzania na najwyższym poziomie; jak pracować w zespole, jak reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym, jak rozwiązywać problemy i wiele innych. Wiedzę praktyczną czerpać będziesz od specjalistów i ekspertów, którzy zdążyli już poznać świat biznesu. 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Należy zaznaczyć, że Executive MBA to bardzo prestiżowe studia, a posiadanie dyplomu ich ukończenia postrzegane jest jak najbardziej pozytywnie. Oficjalny tytuł mistrza zarządzania biznesem świadczy o gruntownym przygotowaniu absolwenta do dalszych poczynań zawodowych. 

Absolwenci studiów EMBA mają dużo większą szansę na awans w firmie, co wiąże się z wyższymi zarobkami. Poszerzają się także perspektywy w przypadku zmiany pracy lub wyjazdu za granicę – dyplom Executive MBA jest tak samo ważny w innych krajach jak i w Polsce. 

Ponadto ukończenie EMBA jest szansą na zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa, o czym mówi art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

grupa absolwentów

Podsumowanie

Podyplomowe studia Executive MBA to dla wielu osób inwestycja w siebie i szansa na polepszenie swojej pozycji zawodowej. Sam dyplom oczywiście niczego nie gwarantuje, jednak uczęszczając na zajęcia, sam się przekonasz, jak wiele zyskujesz. Jeśli więc interesuje Cię poszerzenie horyzontów oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w szeroko pojętym zarządzaniu wybierz studia EMBA! Jesteśmy przekonani, że kształcenie w tym kierunku szybko zaowocuje, a Ty będziesz mógł wspiąć się na wyższy szczebel kariery zawodowej i osiągnąć wyznaczone cele.

Comments

comments

You Might Also Like