Lifestyle Porady

Jak być eko? – Praktyczne porady

jak być eko

W dzisiejszym świecie, w którym zmiany klimatyczne i degradacja środowiska są coraz bardziej zauważalne, ekologiczny styl życia staje się nie tylko trendy, ale również absolutną koniecznością. Dążenie do zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko staje się priorytetem dla wielu ludzi. Ochrona środowiska, którą możemy stosować na co dzień to m.in. oszczędzanie wody, zarządzanie odpadami i świadome podejście do zakupów.

Najważniejszy pierwszy krok

Pierwszym krokiem w dążeniu do bardziej ekologicznego stylu życia jest świadomość. Musimy zrozumieć, jakie są skutki naszych działań na środowisko i jakie zmiany możemy wprowadzić, aby zminimalizować wpływ, jaki na nie wywieramy. Świadomość własnej odpowiedzialności za stan planety jest niezwykle istotna, ponieważ to ona popycha nas do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu Ziemi i tego, co przekażemy przyszłym pokoleniom.

Doniesienia naukowców na temat stanu planety są alarmujące. Globalne ocieplenie to przede wszystkim topnienie lodowców i związane z nim podniesienie się poziomu mórz i oceanów skutkujące zalewaniem najgęściej zaludnionych obszarów lądowych, a także zintensyfikowanie ekstremalnych stanów pogodowych, upałów, suszy, powodzi i huraganów skutkujące zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia milionów ludzi. Niekontrolowane wyrzucanie odpadów do środowisk lądowych i wodnych powoduje ich trudną do odwrócenia degradację. Również rabunkowo eksploatowane zasoby naturalne i zagłada ekosystemów stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego w skali całej planety.

Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego kształtowana jest od najmłodszych lat. Proekologiczne programy edukacyjne realizowane są w przedszkolach i szkołach, ale to najczęściej my, dorośli, szkodzimy środowisku brakiem odpowiednich postaw i nawyków w codziennym życiu. Na szczęście dbałość o środowisko naturalne, bycie eko i ruch zero waste stają się modne i coraz częściej obecne w przestrzeni publicznej, co skłania coraz większą liczbę ludzi do postawienia pierwszego kroku w kierunku świadomej ochrony środowiska.

ekologiczne opakowania

Na czym polega zasada zero waste?

Według międzynarodowej organizacji Zero Waste International Alliance: „Zero Waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu”.

Zasada zero waste to podejście do życia i zarządzania zasobami, które ma na celu minimalizację ilości odpadów produkowanych przez jednostki, firmy czy społeczeństwo jako całość. Główną ideą zasady zero waste jest zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci, a zamiast tego są w przetwarzane, co ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Czasami zamiast zero waste używa się zamiennie wyrażenia less waste (z ang. mniej odpadów).

Filozofia zero waste obejmuje całościowe podejście do problemu powstawania odpadów. To nie tylko stosunek do powstawania śmieci i ścieków, ale także idea, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów. To także wprowadzanie zmian, które naśladują naturalne cykle odnawiania się. Dzięki tym zasadom na różne sposoby niweluje się negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne. Należą do nich m.in. dokładna segregacja śmieci i podjęcie działań redukujących ich objętość.

Zero waste to również podróżowanie bardziej przyjazne dla środowiska. Nie oznacza ono rezygnacji ze środków transportu takich jak samochód, ale bardziej racjonalne ich wykorzystywanie, m.in. poprzez zastąpienie dojazdów do pracy własnym samochodem korzystaniem ze środków publicznego transportu lub udostępnianie miejsca we własnym samochodzie innym osobom dojeżdżającym w tym samym kierunku. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem komunikacyjnym w miastach jest dojazd do pracy lub szkoły rowerem.

oszczędzanie wody - zdjęcie koncepcyjne

Jak oszczędzać wodę i energię?

Woda jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów, dlatego oszczędzanie jej jest niezwykle istotną kwestią w dbałości o środowisko. Oszczędzaj wodę, stosując kilka prostych zasad:

  • Napraw wycieki: Nawet małe wycieki mogą prowadzić do znacznego marnotrawienia wody. Regularnie sprawdzajmy i naprawiajmy wszelkie wycieki w kranach, toaletach czy pralkach.
  • Bierz krótsze prysznice: Dzięki działaniom takim jak zakręcanie kranu podczas mycia zębów oraz naczyń, krótszy czas spędzany pod prysznicem i korzystanie z pryszniców o niskim przepływie wody, możemy zaoszczędzić tysiące litrów wody rocznie.
  • Zbieraj deszczówkę: Instalacja systemu zbierania deszczówki może dostarczyć darmowej wody do podlewania roślin lub mycia samochodu.
  • Rozważnie korzystaj z toalety: Niektóre nowoczesne toalety pozwalają na wybór ilości wody potrzebnej do spłukania, co pozwala na zaoszczędzenie jej dużej ilości.
  • Używaj pełnej pojemności zmywarek i pralek: Mycie naczyń i pranie tylko wtedy, gdy te urządzenia są w pełni załadowane, pozwala zaoszczędzić zarówno wodę, jak i energię.

Gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nie przebywasz i unikanie pozostawiania urządzeń elektrycznych na standby przyczynią się do oszczędzania energii. Wybieraj energooszczędne źródła światła oraz urządzenia AGD.

kobieta segregująca domowe śmieci

Rady na odpady: zasada 5 R

Refuse – Odmawiaj. W odmawianiu chodzi o świadome odrzucanie produktów i usług, które są szkodliwe dla środowiska. Może to oznaczać odrzucenie jednorazowych plastikowych słomek, unikanie jedzenia fast foodów w opakowaniach styropianowych lub rezygnację z produktów zawierających szkodliwe substancje chemiczne.

Reduce – Ogranicz. W zasadzie tej chodzi o zmniejszenie ilości produktów i zasobów, które zużywamy na co dzień. Obejmuje ona unikanie marnotrawstwa żywności, ograniczanie zużycia energii i wody oraz minimalizację ilości odpadów. Możemy to osiągnąć poprzez bardziej świadome zakupy, unikanie zbędnych opakowań i inwestowanie w energooszczędne urządzenia.

Reuse – Wykorzystaj ponownie. Zamiast wyrzucać rzeczy po jednym użyciu, możemy szukać sposobów na ich ponowne wykorzystanie. Na przykład, można używać wielokrotnie torebki zamiast jednorazowych plastikowych reklamówek, naprawiać uszkodzone przedmioty, zamiast kupować nowe, lub przekształcać przedmioty w nowe produkty.

Recycle – Przetwarzaj. Recykling to proces przetwarzania zużytych materiałów na nowe produkty lub surowce. Jest to ważny krok w redukcji odpadów i ograniczeniu zużycia naturalnych zasobów. Ważnym elementem zero waste jest segregacja odpadów i korzystanie z programów recyklingu oferowanych przez lokalne władze lub firmy.

Rot – Kompostuj. Zasada ta obejmuje przekształcanie organicznych odpadów, takich jak resztki jedzenia i liście, w naturalny kompost. Kompostowanie jest doskonałym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów i jednoczesne wzbogacenie gleby w składniki odżywcze.

Jak być eko na zakupach?

  • Przed wyjściem na zakupy sprawdź dokładnie zawartość lodówki i szafek kuchennych, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów i związanego z nimi marnowania żywności.
  • Do pakowania zakupów używaj toreb materiałowych lub innych, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.
  • Kupuj żywność lokalną i sezonową. W ten sposób wspierasz lokalnych producentów i zmniejszasz emisję gazów cieplarnianych związanych z transportem żywności. Mrożenie żywności sezonowej pomoże zachować jej świeżość także w innych porach roku.
  • Zwracaj uwagę na to, czy warzywa i owoce uprawiane są bez chemicznych środków ochrony roślin.
  • Przy wyborze ubrań warto zastanowić się nad jakością, trwałością i etycznym producentem, aby uniknąć częstych zakupów i marnowania surowców.

Podsumowanie

Wprowadzając powyższe zasady do swojego życia, możesz przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. To drobne kroki, które mogą prowadzić do wielkich zmian. Dlatego warto zacząć już dziś i być ekologicznym obywatelem naszej planety.

Comments

comments

You Might Also Like